50 år som företag

1968 startades PR-Plast som enskild firma med inriktning mot att tillverka ljuslådor för reklamändamål.

1969 införskaffades den första vakuumformningsmaskinen och genom nyfikenhet, engagemang och hängivenhet har vi utvecklats till att bli en av Sveriges ledande inom vakuumformning. Egenskaper som förpliktar och genomsyrar företaget.