Certifikat

PR-Plast AB är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt 14001:2004 och uppfyller därmed tillverkningsindustrins allra senaste kvalitets- och miljönormer

Att tänka på kvalitet är en naturlig del i vårt arbete då vi alltid strävar mot att skapa och vidmakthålla långsiktiga relationer med våra kunder. Vi ska vara det företag som alltid uppfyller sina åtagande såväl utlovad kvalitet som leveranser i rätt tid.

PR-Plast AB använder inga skadliga ämnen i produktionsprocessen som kräver registrering under REACH-förordningen