Design/Konstruktion

Att få möjlighet att hjälpa kunder att redan i design skedet ta med erfarenhet i konstruktion underlättar och förenklar produktionen av de slutliga produkterna.

Vi försöker att fångar upp och undvika problem i ett så tidigt skede som möjligt genom att ge produkt feedback. Ibland kanske ni som kund inte alltid tycker om det vi säger, men det hela handlar om att er produkt blir utformad, tillverkad, levererad och implementerad på det mest fördelaktiga sättet, allt för att spara tid och pengar.

I och med vårt medlemskap i Driv Innovation har vi tillgång till kompetens inom design och konstruktion