Fördel Vakuumformning

Vakuumformning:

  • Är en tillverkningsprocess med begränsad miljöpåverkan (100% återvinningsbart).
  • Är en kostnadseffektiv metod.
  • Har låga initialkostnader.
  • Ger möjlighet att tillverka infärgade detaljer med anpassade materialegenskaper.
  • Är en mycket fördelaktig metod för stora detaljer.
  • Passar för alla typer av produkter t ex. maskinkåpor, fordonsdetaljer, emballage mm.
  • Är lämpad för komplexa detaljer.
  • Ger frihet i designtänket.