Ägarstruktur

Sedan starten 1968 har PR-Plast AB varit ett privatägt företag och i April 2016 förvärvades företaget av Johan Wallin och JP Olsson med vardera 50%.

Johan Wallin är maskiningenjör i grunden, och har arbetat på PR-Plast sedan 2001 som
produktionschef och sedan 2010 som platschef. Innan dess var han utvecklingsingenjör på Scania Bussar.

J-P Olsson anställdes på PR Plast AB 1983 och har fram till 2000 jobbat med som bland annat Maskinoperatör, Arbetsledare och Kvalitets & Miljösamordnare. Han arbetade sedan i ett antal chefspositioner inom Samhall för att komma tillbaka till PR-Plast 2007.