Vakuumformning

Vakuumformning är en mycket konkurrenskraftig metod sett ur många olika aspekter, särskilt fördelaktigt är det vid produktion av större produkter i små och medelstora serier.
Tillverkningsprocessen har en begränsad miljöpåverkan, då materialet inte innehåller några lösningsmedel eller medför några skadliga utsläpp.
Överblivet material kan återanvändas till 100%.

Vid vakuumformning använder man värme och vakuum för att forma en plastskiva på ett verktyg som har en skapande halva.

– Formverktyg placeras i vakuumformnings-maskinen. Plastmaterialet värms upp till 170 – 210 grader.
– Det varma, uppmjukade plast-materialet försträcks över formverktyget med hjälp av luft.
– Genom vakuum formas sedan den varma  plasten över verktyget.
– Plasten kyls ner och formverktyget dras ur, efter inspektion är produkten färdig för bearbetning.