Verktyg

Formverktyg för serietillverkning tillverkas uteslutande i aluminium med temperering (kylning). Vi ställer höga krav på formverktyget för att kunna säkerställa en effektiv tillverkning och garantera att slutprodukten håller den kvalitet och finish som vi alltid eftersträvar att ge våra kunder .

Formverktyg i aluminium har en mycket lång livslängd och klarar att producera flera tusen detaljer/år under flera år.