Vakuumformning

Vid vakuumformning används värme och vakuum för att forma en plastskiva på ett formverktyg som har en skapande halva.
Det speciellt framtagna formverktyget placeras i en vakuumformningsmaskin. Plastplattan som ska formas spänns fast med en ram för att skapa ett helt lufttätt utrymme. 

Plasten/ skivan värms sedan upp med hjälp av över- och undervärme till 170-210 grader. Den varma och uppmjukade plattan blåses upp (töjs) och formverktyget förs upp mot plasten. Med hjälp av vakuum formas sedan plasten över formverktyget. 

Med hjälp av luftfläktar och vattendimma kyls plasten ner till 55-65 grader då den är formstabil, vakuumet släpps och man blåser in en liten stöt av luft för att plasten ska släppa från formverktyget. 

Formverktyget dras ur och spännramen släpper sitt tryck. Den vakuumformade plastprodukten är redo för efterbearbetning.

  • Plastmaterialet värms upp till 170-210 grader.
  • Det varma, uppmjukade plastmaterialet placeras över formverktyget med hjälp av tryckluft.
  • Genom vakuum formas plasten över verktyget. Plasten kyls ned.
  • Verktyget dras ur, efter inspektion är produkten färdig för efterbearbetning.

Om du har några frågor eller funderingar gällande vakuumformning är du välkommen att kontakta oss.

Skicka ett meddelande

1 + 9 =

Vi stöttar Östersunds FK

Kontaktuppgifter

PR-Plast AB
Odenskogsvägen 40
831 48 Östersund
info@prplast.se
Tel: +46 63 57 55 50