Vakuumformning

Vid vakuumformning används värme och vakuum för att forma en plastskiva på ett formverktyg som har en skapande halva.
Det speciellt framtagna formverktyget placeras i en vakuumformningsmaskin. Plastplattan som ska formas spänns fast med en ram för att skapa ett helt lufttätt utrymme. 

Plasten/ skivan värms sedan upp med hjälp av över- och undervärme till 170-210 grader. Den varma och uppmjukade plattan blåses upp (töjs) och formverktyget förs upp mot plasten. Med hjälp av vakuum formas sedan plasten över formverktyget. 

Med hjälp av luftfläktar och vattendimma kyls plasten ner till 55-65 grader då den är formstabil, vakuumet släpps och man blåser in en liten stöt av luft för att plasten ska släppa från formverktyget. 

Formverktyget dras ur och spännramen släpper sitt tryck. Den vakuumformade plastprodukten är redo för efterbearbetning.

  • Plastmaterialet värms upp till 170-210 grader.
  • Det varma, uppmjukade plastmaterialet placeras över formverktyget med hjälp av tryckluft.
  • Genom vakuum formas plasten över verktyget. Plasten kyls ned.
  • Verktyget dras ur, efter inspektion är produkten färdig för efterbearbetning.

Om du har några frågor eller funderingar gällande vakuumformning är du välkommen att kontakta oss.

Vakuumformning vid tillverkning av plastmaterial

Vakuumformning är en teknik som används vid tillverkning av plastmaterial. Det är en formningsteknik som möjliggör att man kan skapa komplexa tredimensionella former med hjälp av en enkel och effektiv process. Vakuumformning är mycket effektivt och kommer med en rad olika fördelar.

Vad är vakuumformning?

Vakuumformning är en process där ett platt plastark värms upp tills det blir mjukt och sedan formas över en form eller en mall. En vakuumkälla används för att suga luften ur formen, vilket skapar ett vakuum. Detta vakuum drar sedan det mjuka plastarket ner över formen och skapar den önskade formen. Efter att plasten har svalnat och stelnat, avlägsnas det från formen och blir den färdiga produkten.

Det finns olika typer av vakuumformning, bland annat enkel- eller dubbel formning, där en eller två former används, och denna teknik kan användas för att tillverka olika typer av produkter, inklusive förpackningar, leksaker, bilinteriörer, medicinska instrument och mycket mer.

Varför är vakuumformning effektivt?

Vakuumformning är en mycket effektiv teknik för att skapa tredimensionella former av plastmaterial. Detta beror på flera faktorer. För det första är tekniken relativt enkel och kräver inte mycket specialutrustning eller utbildning. Det betyder att det är en kostnadseffektiv teknik för små och medelstora företag som vill tillverka produkter i mindre volymer.

För det andra kan vakuumformning användas för att skapa mycket detaljerade och komplexa former. Detta beror på att plastarket kan formas över en form som har mycket detaljerad design, vilket ger en hög grad av precision och noggrannhet.

Fördelar med vakuumformning

Det finns flera fördelar med att använda vakuumformning vid tillverkning av plastmaterial.

Låga produktionskostnader

Vakuumformning är en kostnadseffektiv teknik för små och medelstora företag som vill tillverka produkter i mindre volymer. Det kräver inte mycket specialutrustning eller utbildning och plastarket som används är relativt billigt.

Snabb produktionstid

Vakuumformning är en snabb teknik för tillverkning av plastprodukter. Processen tar vanligtvis bara några minuter och kräver inte mycket manuell hantering. Detta innebär att en stor mängd produkter kan tillverkas på kort tid.

Flexibilitet

Vakuumformning är en mycket flexibel teknik som kan användas för att skapa en mängd olika produkter. Det är möjligt att tillverka produkter i olika former och storlekar med olika typer av plastmaterial. Detta innebär att vakuumformning kan användas för att skapa produkter som är anpassade efter specifika krav eller behov, vilket gör tekniken idealisk för tillverkning av anpassade eller specialiserade produkter.

Hållbarhet

Plastmaterial som används vid vakuumformning är vanligtvis mycket hållbara och motståndskraftiga mot korrosion, kemikalier och andra miljöfaktorer. Detta gör det möjligt att skapa produkter som är hållbara och som kan användas under lång tid.

Låg avfallsmängd

En annan fördel med vakuumformning är att den genererar mycket lite avfall. Plastarket som används är vanligtvis återanvändbart och eventuella avskärningar eller spill kan återanvändas eller återvinnas.

Användningsområden för vakuumformning

Vakuumformning används inom många olika branscher och användningsområden. Till exempel används tekniken inom bilindustrin för att skapa bilinteriörer och andra komponenter, inom medicinindustrin för att skapa medicinska instrument och inom förpackningsindustrin för att skapa förpackningar och displayprodukter.

Skicka ett meddelande

11 + 15 =

Vi stöttar Östersunds FK

Kontaktuppgifter

PR-Plast AB
Odenskogsvägen 40
831 48 Östersund
info@prplast.se
Tel: +46 63 57 55 50