Vakuumformning

Vakuumformning är en teknik som används vid tillverkning av plastdetaljer. Det är en formningsteknik som möjliggör att man kan skapa komplexa tredimensionella former med hjälp av en enkel och effektiv process. Vakuumformning är mycket effektivt och kommer med en rad olika fördelar.

Vad är vakuumformning?

Det finns olika typer av vakuumformning, bland annat enkel- eller dubbel formning, där en eller två former används, och denna teknik kan användas för att tillverka olika typer av produkter, inklusive förpackningar, leksaker, bilinteriörer, medicinska instrument och mycket mer.

Hur fungerar vakuumformning?

Värme: Formverktyg i aluminium placeras i vakuumformningsmaskinen. Plastmaterialet värms upp till 170 – 210 grader

Vakummformning forklaring uppvarmning - PR Plast Vakuumformning

Luft: Det varma, uppmjukade plastmaterialet placeras över formverktyget med hjälp av tryckluft.

Vakummformning forklaring luft - PR Plast Vakuumformning

Vakuum: Genom vakuum formas plasten över verktyget och där efter kyls plasten ned.

Vakummformning forklaring vakuum - PR Plast Vakuumformning

Varför är vakuumformning effektivt?

Vakuumformning är en mycket effektiv teknik för att skapa tredimensionella former i plast. Detta beror på flera faktorer. För det första är tekniken relativt enkel och kräver inte mycket specialutrustning. Det betyder att det är en kostnadseffektiv teknik för företag som vill tillverka produkter i mindre volymer.

För det andra kan vakuumformning användas för att skapa mycket detaljerade och komplexa former. Detta beror på att plastarket kan formas över en form som har mycket detaljerad design, vilket ger en hög grad av precision och noggrannhet.

Det finns många fördelar med vakuumformning vill du vet mer? Då kan du läsa här.

Användningsområden för vakuumformning

Vakuumformning används inom många olika branscher och användningsområden. Till exempel används tekniken inom bilindustrin för att skapa bilinteriörer och andra komponenter, inom medicinindustrin för att skapa medicinska instrument och inom förpackningsindustrin för att skapa förpackningar och displayprodukter.

Bilkd på vakuumformning

Material

Vid PR Plast använder vi vakuumformningsteknik för att skapa produkter av material som ABS, PC, PP, HDPE, PETG och PS. Dessa material anpassas efter krav på hållbarhet, estetik och funktion för industriella, konstruktions-, design- och arkitekturtillämpningar som fordonskomponenter, skyddsglasögon, rörledningar, displayer och isolering. 

Om du har några frågor eller funderingar gällande vakuumformning är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss - skicka ett meddelande

1 + 12 =

pr plast sigill - PR Plast Vakuumformning
ISO 14001 - PR Plast Vakuumformning
ISO 9001 - PR Plast Vakuumformning
ofk logo 100 - PR Plast Vakuumformning

Vi stöttar Östersunds FK

Kontaktuppgifter

PR-Plast AB
Odenskogsvägen 40
831 48 Östersund
info@prplast.se
Tel: +46 63 57 55 50