Vakuumformning vid tillverkning av plastdetaljer

Vakuumformning är en teknik som används vid tillverkning av plastdetaljer. Det är en formningsteknik som möjliggör att man kan skapa komplexa tredimensionella former med hjälp av en enkel och effektiv process. Vakuumformning är mycket effektivt och kommer med en rad olika fördelar.

Vakuumformning

Vid vakuumformning används värme och vakuum för att forma en plastskiva på ett formverktyg som har en skapande halva. Det speciellt framtagna formverktyget placeras i en vakuumformningsmaskin. Plastplattan som ska formas spänns fast med en ram för att skapa ett helt lufttätt utrymme.

Plasten/ skivan värms sedan upp med hjälp av över- och undervärme till 170-210 grader. Den varma och uppmjukade plattan blåses upp (töjs) och formverktyget förs upp mot plasten. Med hjälp av vakuum formas sedan plasten över formverktyget.

Med hjälp av luftfläktar och vattendimma kyls plasten ner till 55-65 grader då den är formstabil, vakuumet släpps och man blåser in en liten stöt av luft för att plasten ska släppa från formverktyget. Formverktyget dras ur och spännramen släpper sitt tryck. Den vakuumformade plastprodukten är redo för efterbearbetning.

Om du har några frågor eller funderingar gällande vakuumformning är du välkommen att kontakta oss.

  Vad är vakuumformning?

  Det finns olika typer av vakuumformning, bland annat enkel- eller dubbel formning, där en eller två former används, och denna teknik kan användas för att tillverka olika typer av produkter, inklusive förpackningar, leksaker, bilinteriörer, medicinska instrument och mycket mer.

  Varför är vakuumformning effektivt?

  Vakuumformning är en mycket effektiv teknik för att skapa tredimensionella former i plast. Detta beror på flera faktorer. För det första är tekniken relativt enkel och kräver inte mycket specialutrustning. Det betyder att det är en kostnadseffektiv teknik för företag som vill tillverka produkter i mindre volymer.

  För det andra kan vakuumformning användas för att skapa mycket detaljerade och komplexa former. Detta beror på att plastarket kan formas över en form som har mycket detaljerad design, vilket ger en hög grad av precision och noggrannhet.

  Fördel vakuumformning
  Vakuumformning
  Montage

  Fördelar med vakuumformning

  Det finns flera fördelar med att använda vakuumformning vid tillverkning av produkter i plast.

  Låga produktionskostnader – Vakuumformning är en kostnadseffektiv teknik för företag som vill tillverka produkter i mindre volymer. Det kräver inte mycket specialutrustning och plastarket som används är relativt billigt.

  Snabb produktionstid – Vakuumformning är en snabb teknik för tillverkning av plastprodukter. Processen tar vanligtvis bara några minuter och kräver inte mycket manuell hantering. Detta innebär att en stor mängd produkter kan tillverkas på kort tid.

  Flexibilitet – Vakuumformning är en mycket flexibel teknik som kan användas för att skapa en mängd olika produkter. Det är möjligt att tillverka produkter i olika former och storlekar med olika typer av plastmaterial. Detta innebär att vakuumformning kan användas för att skapa produkter som är anpassade efter specifika krav eller behov, vilket gör tekniken idealisk för tillverkning av anpassade eller specialiserade produkter.

  Hållbarhet – Plastmaterial som används vid vakuumformning är vanligtvis mycket hållbara och motståndskraftiga mot korrosion, kemikalier och andra miljöfaktorer. Detta gör det möjligt att skapa produkter som är hållbara och som kan användas under lång tid.

  Låg avfallsmängd – En annan fördel med vakuumformning är att den genererar mycket lite avfall. Plastarket som används är vanligtvis återanvändbart och eventuella avskärningar eller spill kan återanvändas eller återvinnas.

   Användningsområden för vakuumformning

   Vakuumformning används inom många olika branscher och användningsområden. Till exempel används tekniken inom bilindustrin för att skapa bilinteriörer och andra komponenter, inom medicinindustrin för att skapa medicinska instrument och inom förpackningsindustrin för att skapa förpackningar och displayprodukter.

   Om du har några frågor eller funderingar gällande vakuumformning är du välkommen att kontakta oss.

   Kontakta oss - skicka ett meddelande

   15 + 14 =

   Vi stöttar Östersunds FK

   Kontaktuppgifter

   PR-Plast AB
   Odenskogsvägen 40
   831 48 Östersund
   info@prplast.se
   Tel: +46 63 57 55 50