Konstruktion och design

Behöver du hjälp med konstruktion och design? Då kan vi hjälpa dig genom hela processen.

Se oss som en resurs i tidigt skede av din plastkonstruktion. Av erfarenhet vet vi att det är en stor fördel om vi får vara delaktiga redan i designfasen.

Med gemensamma krafter och rätt resurser kan vi utveckla den optimala konstruktionslösningen redan från början. Vår expertis i vakuumformning gör att vi kan definiera och anpassa problem på ett effektivt sätt tidigt i projektet. Denna process, som är central i vårt arbete, möjliggör skapandet av detaljerade och exakta komponenter som uppfyller specifika krav. Vår förmåga att tidigt identifiera och lösa komplexa utmaningar med vakuumformning säkerställer en smidigare och mer kostnadseffektiv process för våra kunder

Nyckeln till framgång är vår erfarenhet, kompetens och engagemang

Med vår erfarenhet kan vi agera bollplank och tillsammans undviker vi då problem i ett tidigt skede av konstruktionen. Allt handlar om att er produkt ska bli utformad, tillverkad, levererad och implementerad på det mest fördelaktiga sättet, allt för att spara tid och pengar.

Vi är medlem i DRIV Innovation och därigenom har vi tillgång till ytterligare kompetens inom design och konstruktion.

En bra konstruktionsritning är en solid grund

PR Plast kan ta emot de flesta förekommande filformat med solidmodeller. För Cad och ytmodellering använder vi Solid Works och för CAM-beredningar använder vi Mastercam.

Behöver ni hjälp med att rita upp er produkt? Vi har program och kunskap för att hjälpa er. Vi kan utifrån en kladd på ett papper skapa en professionell genomarbetad ritning.

Vi svarar gärna på dina frågor kring ritning och konstruktion.

Kontakta oss - skicka ett meddelande

14 + 15 =

pr plast sigill - PR Plast Vakuumformning
ISO 14001 - PR Plast Vakuumformning
ISO 9001 - PR Plast Vakuumformning
ofk logo 100 - PR Plast Vakuumformning

Vi stöttar Östersunds FK

Kontaktuppgifter

PR-Plast AB
Odenskogsvägen 40
831 48 Östersund
info@prplast.se
Tel: +46 63 57 55 50