Design och konstruktion

Behöver du hjälp med design och konstruktion? Då kan vi hjälpa dig genom hela processen.

Se oss som en resurs i tidigt skede av din plastkonstruktion. Av erfarenhet vet vi att det är en stor fördel om vi får vara delaktiga redan i designfasen.

Med gemensamma krafter och rätt resurser kan vi utveckla den optimala konstruktionslösningen redan från början. Vi kan definiera problem och hitta lösningar tidigt i projektet. Ju färre ändringar som behövs göras sent i projektet, desto lägre produktionskostnader och förseningar.

Nyckeln till framgång är vår erfarenhet, kompetens och engagemang

Med vår erfarenhet kan vi agera bollplank och tillsammans undviker vi då problem i ett tidigt skede av konstruktionen. Allt handlar om att er produkt ska bli utformad, tillverkad, levererad och implementerad på det mest fördelaktiga sättet, allt för att spara tid och pengar.

Vi är medlem i DRIV Innovation och därigenom har vi tillgång till ytterligare kompetens inom design och konstruktion.

En bra konstruktionsritning är en solid grund

PR Plast kan ta emot de flesta förekommande filformat med solidmodeller. För Cad och ytmodellering använder vi Solid Works och för CAM-beredningar använder vi Mastercam.

Behöver ni hjälp med att rita upp er produkt? Vi har program och kunskap för att hjälpa er. Vi kan utifrån en kladd på ett papper skapa en professionell genomarbetad ritning.

Vi svarar gärna på dina frågor kring ritning och konstruktion.

Kontakta oss - skicka ett meddelande

11 + 6 =

Vi stöttar Östersunds FK

Kontaktuppgifter

PR-Plast AB
Odenskogsvägen 40
831 48 Östersund
info@prplast.se
Tel: +46 63 57 55 50