Många fördelar med vakuumformning

Vakuumformning är en snabb, kostnadseffektiv och anpassningsbar metod för att forma plast, särskilt för större produkter i små och medelstora serier. Resultatet blir en plastprodukt med knivskarp precision.

Tillverkningsprocessen har en begränsad miljöpåverkan då materialet inte innehåller några lösningsmedel eller medför några skadliga utsläpp. Överblivet material kan återanvändas till 100%.

Vakuumformning ger möjlighet att tillverka infärgade detaljer med anpassade materialegenskaper vilket ger frihet i designfasen.

Vakuumformverktygen tillverkas uteslutande i aluminium. Dessa har lång livslängd och verktygskostnaderna är mycket lägre jämfört med exempelvis formsprutning.

Så här går det till att vakuumforma plast.

Plast har många fördelar och unika egenskaper

En värld av möjligheter öppnar sig i fråga om design, funktion, miljö och ekonomi. Plast har många fördelar i förhållande till andra material:

 • Plast varken rostar eller ruttnar och kräver därför litet eller inget underhåll.
 • Plast är motståndskraftigt mot vatten och många kemikalier, vilket innebär minskat slitage och ökad livslängd.
 • Med plast kan komplicerade former tillverkas i ett enda moment, vilket sparar både energi och pengar.

Dessutom kan överflödiga processer i vissa fall sparas in:

 • Infärgade plaster utan krav på ytbehandling.
 • Bockning och svetsning kan i vissa fall slopas.
 • Montering och andra tidskrävande moment kan reduceras.

En annan viktig fördel är naturligtvis att de flesta termoplaster är lätta att återvinna:

 • De kan smältas om och användas i nya produkter.
 • De kan återskapas kemiskt och på så vis utgöra råvara för nytt plastmaterial.
 • De har väldigt högt energivärde vid förbränning.

Dina behov styr valet av material

Plast är inte ett enda material, det är många olika material med varierande egenskaper. Vissa plaster är mjuka och elastiska medan andra är hårda och starka som metall. Med hjälp av olika tillsatser kan plastens egenskaper modifieras och förstärkas i det oändliga.

Det gäller att välja rätt plast till rätt applikation för att produkten ska bli funktionell, hållbar och snygg.

Vad är viktigt för dig att tänka på vid vakuumformning?

 • Lång livslängd
 • Mindre underhåll
 • Temperaturtålighet
 • UV-resistens
 • Låg vikt

Tillsammans väljer vi det material som bäst lämpar sig för din produkt – mekaniska och kemiska egenskaper, ytstruktur, färg och naturligtvis miljökrav.

De vanligaste materialen som vi i dag jobbar med är ABS, ABS akryl, PC (polykarbonat), PP (polypropen), HDPE (polyeten), PETG och PS (polystyren).

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med vakuumformning. Dina behov och visioner leder oss vidare.

Kontakta oss - skicka ett meddelande

10 + 2 =

pr plast sigill - PR Plast Vakuumformning
ISO 14001 - PR Plast Vakuumformning
ISO 9001 - PR Plast Vakuumformning
ofk logo 100 - PR Plast Vakuumformning

Vi stöttar Östersunds FK

Kontaktuppgifter

PR-Plast AB
Odenskogsvägen 40
831 48 Östersund
info@prplast.se
Tel: +46 63 57 55 50