Bearbetning

Alla produkter behöver bearbetas efter formningen.

Vi använder uteslutande 5-axliga CNC-maskiner för att bearbeta de vakuumformade produkter.
Genom CAM beredning av fräs programmen säkerställer vi att produkten alltid håller angivna mått.